Realizacje: Zakład montażu rozdzielni Garo

Projekt oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach.