DZPW dla stacji paliw i innych firm zagrożonych wybuchem

Etapy Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

s

Wizja lokalna obiektu

Przeanalizowanie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
i

Wiedza

Zebranie Informacji o obiekcie, analiza procesów produkcyjnych związanych z techniką przeciwwybuchową, Pobranie ewentualnych próbek substancji wybuchowych.

Analiza

Przeanalizowanie wyników substancji przeciwwybuchowych, konsultacje eksperckie
l

Dokument

Napisanie Dokumentu zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z normami i zebranymi informacjami.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem to niezwykle ważny nośnik informacji, w którym zawarte są wszystkie kwestie związane z tego typu zagrożeniem w miejscu pracy. Według prawa powinien posiadać go każdy zakład, na którego terenie przez obecność palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych może dojść do niekontrolowanego wybuchu. Dzięki niemu przedsiębiorstwo będzie mogło spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych w nim pracowników.

DZPW dla firm – kompletna dokumentacja

W celu zapewnienia poprawności i kompletności zawartych w nim informacji powinien on być sporządzany przez specjalistów z dziedziny ATEX na zlecenie pracodawcy. Nasza firma zajmuje się sporządzaniem dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla stacji paliw i wszelkich innych placówek o podobnej specyfice. Odznaczamy się wieloletnim doświadczeniem w branży, co w połączeniu z ekspercką wiedzą pozwala nam na doskonałą znajomość obecnie obowiązujących norm prawnych w zakresie stref zagrożonych wybuchem. Dokument opracowujemy zgodnie z dyrektywą ATEX 137, uwzględniając w nim wszelkie niezbędne informacje. Zawiera on m.in. wykaz oraz klasyfikację stref zagrożonych wybuchem.

Do każdego DZPW dla stacji paliw czy innych firm, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem, podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Zapraszamy do kontaktu!

Podstawy Prawne

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

Rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania DZPW oraz  aktualizacji związanych ze zmianami miejsc pracy, zmianą położenia urządzeń, nowych linii technologicznych – W  takim przypadku  Pracodawca Powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji Dokumentu.

Kontakt

Paweł Biernacki

Ekspert ds. Instalacji EX

tel: +48 668 043 266

e-mail: pawel@bpelighting.pl

Wojciech Majewski

Ekspert ds. Instalacji EX

tel: +48 603 603 707

e-mail: wojtek@bpelighting.pl

Drogi Pracodawco !

Stawianie na bezpieczeństwo podczas procesów technologicznych w firmie pozwoli zminimalizować lub zapobiec skutkom tragedii jakie niesie używanie substancji wybuchowych w twoim zakładzie, Bądź zawsze o krok…..

 

Zapraszamy do współpracy!
Zespół BPE Lighting