Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Etapy Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

s

Wizja lokalna obiektu

Przeanalizowanie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

i

Wiedza

Zebranie Informacji o obiekcie, analiza procesów produkcyjnych związanych z techniką przeciwwybuchową, Pobranie ewentualnych próbek substancji wybuchowych.

Analiza

Przeanalizowanie wyników substancji przeciwwybuchowych, konsultacje eksperckie

l

Dokument

Napisanie Dokumentu zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z normami i zebranymi informacjami.

Podstawy Prawne

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

Rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania DZPW oraz  aktualizacji związanych ze zmianami miejsc pracy, zmianą położenia urządzeń, nowych linii technologicznych – W  takim przypadku  Pracodawca Powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji Dokumentu.

Kontakt

Paweł Biernacki

Ekspert ds. Instalacji EX

tel: +48 668 043 266

e-mail: pawel@bpelighting.pl

Wojciech Majewski

Ekspert ds. Instalacji EX

tel: +48 603 603 707

e-mail: wojtek@bpelighting.pl

Drogi Pracodawco !

Stawianie na bezpieczeństwo podczas procesów technologicznych w firmie pozwoli zminimalizować lub zapobiec skutkom tragedii jakie niesie używanie substancji wybuchowych w twoim zakładzie, Bądź zawsze o krok…..

 

Zapraszamy do współpracy!
Zespół BPE Lighting