EKSPERTYZY i SZKOLENIA

EKSPERTYZY ATEX

 

Ocena zagrożenia wybuchem

 

Z

opracujemy ocenę zagrożenia wybuchem i ryzyka wybuchu na etapie projektowym lub istniejącej instalacji

Z

sklasyfikujemy strefy zagrożenia wybuchem

Z

zaktualizujemy stan posiadanych dokumentów w zakładzie

Z

wskażemy źródła zapłonu których należało by unikać

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Opracujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem zgodnie z Dyrektywą ATEX 137

Z

Identyfikację atmoster wybuchowych i ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu

Z

podjęcie środków zapobiegających występowaniu zagrożeń wybuchem

Z

wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją

Z

deklarację, że stanowiska pracy oraz narzędzia pracy są zaprojektowane i używane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

Całość dokumętu pozwoli spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w zakładach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej znowelizowane 8 lipca 2010 DZ. U. Nr 138, poz 931

Audyty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Z

Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa przeciwwybuchowego instalacji przemysłowych

Z

Wskażemy metody oceny zagrożenia wybuchem

Z

Dokonamy ekspertyzy wentylacji pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Z

wskażemy źródła zapłonu których należało by unikać

SZKOLENIA ATEX

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego oraz techniki przeciwwybuchowej. Szkolenia ATEX przewidziane są dla grup od 4 do 20 osób. Agenda i plan szkolenia dostosowane są do potrzeb uczestników i specyfiki danej branży. Termin i miejsce ustalamy indywidualnie. Szkolenia ATEX pozwalają na zaznajomienie się ze sprawami bezpieczeństwa, techniki przeciwwybuchowej oraz realizują obowiązek pracodawcy szkoleń pracowników w miejscach pracy zagrożonych wybuchem.