Pomiary natężenia światła z BPE Lighting – korzyści

oświetlenie w miejscu pracy

Odpowiednie oświetlenie stanowiska roboczego jest niezbędne dla wydajności, komfortu i zdrowia pracowników. Z tych powodów pracodawcy są zobligowani do zapewnienia właściwego oświetlenia miejsca pracy, zgodnego z przepisami BHP i Polskimi Normami.

Asortyment BPE Lighting to szeroki wybór opraw oświetleniowych, które zapewnią komfortowe i przyjazne dla wzroku środowisko pracy. W naszej ofercie posiadamy propozycje architektoniczne, biurowe, jak i dla przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych modeli przeciwwybuchowych.

Ponadto nasza firma przeprowadza specjalistyczne pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowisku pracy, aby w profesjonalny sposób pomóc pracodawcy w ocenie zastosowanych przez niego rozwiązań.

Korzyści dla pracodawcy wynikające z badania oświetlenia na stanowiskach pracy

oświetlenie w miejscu pracy bhp

Badania oświetlenia na stanowiskach pracy pozwalają na dostosowanie go do rodzaju wykonywanych na nich zadań. Istotne jest również, iż wykazanie się dokumentem z pomiarów potwierdzającym zgodność oświetlenia w miejscu pracy z obowiązującymi normami może okazać się potrzebne podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Właściwe oświetlenie miejsca pracy korzystnie oddziałuje na samopoczucie pracowników i w konsekwencji wpływa na ich wydajność. Jest to szczególnie ważne w przypadku długotrwałego wykonywania powtarzalnych czynności. Warto pamiętać, że złe warunki oświetleniowe są przyczyną dolegliwości i powstawania wad wzroku u pracowników, co może skutkować wyższą absencją chorobową.

oświetlenie w pomieszczeniach pracy

Regularne pomiary oświetlenia na stanowisku pracy zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadków i eliminują błędy wykonawcze, które mogą wynikać np. z niedostrzegania szczegółów czy nieodpowiedniego rozróżniania barw.

Okażą się ponadto przydatne w razie kontroli lub sporu z pracownikiem. Stanowią bowiem dowód na to, że warunki oświetleniowe w zakładzie pracy odpowiadają wymaganym standardom.

Co szczególnie istotne: w przypadku wystąpienia zagrożenia, odpowiednie natężenie i rozmieszczenie źródeł światła umożliwia bezpieczną ewakuację z budynku.

Zapewnij właściwe oświetlenie miejsca pracy z BPE Lighting

właściwe oświetlenie miejsca pracy

Choć przepisy BHP nie określają precyzyjnie okresu cykliczności badań oświetlenia, w praktyce przyjmuje się, że bodźcem do przeprowadzenia pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy są pewne określone okoliczności. Wśród nich wyróżnia się: oddanie pomieszczenia do użytku, utworzenie nowych stanowisk pracy, zmiana aranżacji lub rodzaju oświetlenia, przebudowa pomieszczenia, zgłaszanie przez pracowników problemu nieodpowiedniego oświetlenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie pomiaru oświetlenia stanowiska pracy oraz oświetlenia ogólnego. Profesjonalnie zadbamy o to, aby natężenie światła oraz jego temperatura barwowa były dostosowane do potrzeb danej firmy.

Regularnie przeprowadzane badanie oświetlenia to jeden z kluczowych elementów bezpiecznego i wygodnego środowiska zawodowego.

58 554 12 14

office@bpelighting.pl

ul. Kopernika 16,80-208 Gdańsk

NIP: 9571096908

FORMULARZ KONTAKTOWY

12 + 6 =