Realizacje: Transport węgla do kotła

Projekt oświetlenia taśm oraz chodników na Lini nawęglania. Wykonanie Instalacji w strefie pyłowej 22 zgodnie z Dyrektywą Atex