PROJEKTY, AUDYTY

Projekty elektryczne

Z

Projekty sieci i instalacji elektrycznych

Z

Projekty linii zasilających, tras kablowych

Z

Projekty rozdzielni

Z

Kosztorysy

Projekty oświetlenia

Z

Dobór systemów oświetlenia

Z

Przystosowanie do panujących warunków pracy

Z

Projekt zasilania opraw

Z

Systemy mocowania

Z

BMS – Bulding Menagment System

Z

Optymalizacja rozwiązań, minimalizacja kosztów

Z

Sterowanie Wi-Fi (aplikacja), DALI

Audyty oświetlenia

Z

Przeprowadzamy wizję lokalną w obiekcie

Z

Weryfikujemy zebrane dane

Z

Opracowujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązanie

Z

Wnioski poprawy efektywności oświetlenia

Z

Propozycja minimalizacji kosztów oświetlenia

Wykonawstwo

Z

Budowa linii zasilających, tras kablowych

Z

Budowa rozdzielni

Z

Demontowanie istniejących instalacji

Z

Instalowanie osprzętu elektrycznego

Z

Pomiary elektryczne, natężenia oświetlenia

Nadzory

Z

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie nad projektami