Realizacje: Ośrodek Szkolenia Morskiego

Wykonanie nowych instalacji: rozdzielnic, zestawów gniazdowych, oświetleniowych, dokumentacja powykonawcza .